Privacy Policy

UVJETI KORIŠTENJA, PRODAJE I PRIVATNOSTI

PODACI O PRODAJNOM MJESTU

Naziv prodavača:

Avangard travel d.o.o.
Ivana Meštrovića 27
23000 Zadar
Oib: 48031986447
(u nastavku „CHICIB“).

Odgovorna osoba: Ivana Bičanić.

Kontakt informacije:

Email: infochicib@gmail.com

UVJETI PRODAJE

Molimo Vas da odvojite malo vremena kako biste proučili ova pravila i uvjete korištenja. Vaše korištenje ove Web stranice predstavlja Vašu suglasnost da ćete se pridržavati ovih pravila te da će Vas ista obvezivati.

OPĆE ODREDBE I DEFINICIJE

1. WEB STRANICA I KORIŠTENJA USLUGE TRGOVINE

1.1. Ovim se Općim uvjetima korištenja internet stranica i korištenja usluge internet trgovine (“Opći uvjeti”) uređuje korištenje internet stranice od strane korisnika, te korištenje usluge internet trgovine.

1.2. U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imat će značenje dano u nastavku:

Internet stranice označava sve internet stranice u vlasništvu Ivane Bičanić, uključujući, ali ne ograničeno na https://chicib.com/

Korisnik označava svaku osobu, pravnu ili fizičku, koja pristupa internet stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika.

Registrirani korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje Internet trgovine na internet stranicama.

Internet trgovina je usluga koja omogućuje korisnicima kupnju CHICIB proizvoda i usluga putem internet stranica.

1.3. Pristupom internet stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem, svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1 Korisnik se obvezuje da neće

– koristiti internet stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;

– unositi na internet stranice ili distribuirati putem internet stranica bilo kakve sadržaje koji su  protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično,

– koristiti internet stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;

– koristiti internet stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima,

– unositi ili distribuirati putem internet stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično,

– mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na internet stranicama.

2.2. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na internet stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka CHICIB-a, ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu CHICIB-u, ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj internet stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

2.3. Korištenjem sadržaja ovih internet stranica korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja internet stranica te prihvaća koristiti sadržaj internet stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

2.4. CHICIB se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje internet stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja internet stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja internet stranica.

2.6. CHICIB zadržava pravo izmjene sadržaja internet stranica, pravo ukidanja internet stranica, te pravo ograničavanja pristupa internet stranicama, sve bez najave, te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

2.7. CHICIB neće biti odgovorna za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti internet stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

2.8. CHICIB zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga.

2.9. CHICIB zadržava pravo da spriječi pristup internet stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

3. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

3.1. Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj internet stranica isključivo vlasništvo CHICIB-a ili njegovih ovlaštenika, osim ako nije drugačije naznačeno.

3.2. Korištenjem internet stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja internet stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

3.3. Radi izbjegavanja svake sumnje, CHICIB izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj internet stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja internet stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim internet stranicama.

3.4. Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

3.5. Ukoliko je to izričito dopušteno na internet stranicama, korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.

4. PRIKUPLJANJE I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

4.1 CHICIB kao voditelj obrade i izvršitelj obrade prikuplja osobne podatke korisnika samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze.  Prije pristupa određenim sadržajima korisnici će biti obvezni dati CHICIB-u osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje internet stranica.

4.2. Označavanjem odgovarajuće kućice na internet stranicama smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje internet stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:

– suglasnost da CHICIB može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, prikupljati osobne podatke za potrebe vlastite evidencije i pružanja osnovnih usluga trgovine i da CHICIB navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge (npr. poslovnim partnerima za izvršenje dostave kupljenog proizvoda ili knjigovodstvu), zaštite interesa korisnika i CHICIB i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

4.3. CHICIB će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka. Podatke smo obavezni čuvati 5 godina.

4.4. CHICIB neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovačkih društava.

4.5. CHICIB će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumne administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

4.6. CHICIB će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

4.7. Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno CHICIB-u.

4.8. Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, CHICIB će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na internet stranicama. Osobni podatci izbrisat će se na zahtjev korisnika slanjem zahtjeva na e-mail: ivana.bicanic5@gmail.com ili nakon pet godina.

4.9. Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

5. KORIŠTENJE USLUGE INTERNET TRGOVINE I REGISTRACIJA KORISNIKA

5.1. Korištenje usluge internet trgovine je dostupno registriranim korisnicima i gostima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što potvrđuju korištenjem usluge internet trgovine.

5.2. Registracija korisnika se vrši putem internet stranica, prilikom čega će korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke i pristati na korištenje takvih osobnih podataka.

5.3. Nakon uspješne registracije, registrirani korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja usluge internet trgovine. Registrirani korisnik je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i lozinke. Ukoliko korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, on je odgovoran za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena i/ili lozinke do trenutka dok ne obavijesti CHICIB putem kontakta objavljenih na internet stranici o sumnji o neautoriziranom korištenju. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom.

5.4. Registracijom korisnik potvrđuje:

– da u cijelosti prihvaća ove opće uvjete, posebno u dijelu u kojem se oni odnose na usluge internet trgovine;

– potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka;

– da daje CHICIB-u izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja usluga trgovine i da CHICIB navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika CHICIB stranice i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

5.5. Registrirani korisnik pristaje da se kupnja putem usluge internet trgovine vrši na način da registrirani korisnik kupuje proizvode i usluge dostupne putem usluge internet trgovine (“proizvodi”) na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi.

5.6. Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu “košara”, odabrani proizvod sprema se u potrošačku košaricu. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti “prikaži košaru” gdje se nalaze svi odabrani artikli. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu koju ste odabrali kao kupac, dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane CHICIB.

5.7. Ukoliko CHICIB nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-mail-a, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.

6. CIJENE PROIZVODA I USLUGA PUTEM INTERNET TRGOVINE

6.1 Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (“HRK”) i uključuju porez na dodanu vrijednost. CHICIB može odrediti određene popuste na kupovinu putem internet trgovine.

6.2. Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.

6.3. Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem usluge internet trgovine. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka potvrde plaćanja od strane registriranog korisnika.

6.4. Cijena dostave kupljenih proizvoda besplatna je za cijelu Hrvatsku. Cijena također uključuje PDV.

6.5. Zbog vrlo velikog broja artikala postoji vjerojatnost da je određena cijena i kriva, ili zbog greške u sistemu čak 0 kuna. U slučaju da želite kupiti takav proizvod svakako se konzultirajte s nama putem kontakt forme ili emaila.

7. NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA PUTEM INTERNET TRGOVINE

Kupnja na portalu

Kupnju na našem portalu možete obaviti iz udobnosti svog doma ili ureda.

Plaćanje možete obaviti na dva načina – uplatom na transakcijski račun ili karticom putem Paypal servisa. Cijene za oba načina plaćanja za Vas su jednake. Plaćanje putem Paypala podrazumijeva se kao uplata na transakcijski račun i ne podliježe obvezi fiskalizacije (mišljenje porezne uprave )

Svi fizički proizvodi kupljeni kod nas dostavljaju se na adresu koju ste naveli prilikom naručivanja, zajedno s računom.

Plaćanje virmanom, internet bankarstvom

Po dodavanju proizvoda u košaricu i ispunjavanju osobnih podataka, možete odabrati jedan od dva načina plaćanja. Prvi je uplatom izravno na naš račun, prema ponudi koju ćete primiti u emailu korištenom prilikom kupovine. Po evidetiranoj uplati isporučit ćemo Vaš(e) proizvode sukladnu uvjetima dostave.

Plaćanje kreditnim (debitnim) karticama korištenjem Paypal-a

Drugi način plaćanja je putem Paypal-a. Paypal je svjetski vodeći sustav za plaćanje internetom. Sve transakcije se obavljaju na njihovim sustavima i potpuno su sigurni (pod uvjetom da je Vaše računalo sigurno od virusa, i Vaša internet veza sigurna).

Za plaćanje putem Paypal-a slijedite korake nakon dodavanja proizvoda u košaricu i ispunjavanja osobnih podataka. Ukoliko imate Paypal račun trebat ćete se ulogirati s pristupnim podacima za Paypal; ukoliko niste, to možete učiniti na njihovoj stranici u zadnjem koraku kupovine. Tamo će biti potrebno upisati osobne podatke, podatke s Vaše kreditne (ili debitne) kartice, odabrati lozinku i prihvatiti njihove uvjete korištenja. Nakon toga ćete moći platiti. Na toj stranici će Vam biti opisano koje kartice možete koristiti.

Za korištenje Paypal-a kao i kupovinu na našem portalu, morate imati valjanu email adresu. Preporučamo gmail kao jednostavno rješenje za Vaše e-mailove.

Za poteškoće prilikom plaćanja slobodno nas kontaktirajte.

8. DOSTAVA PUTEM USLUGE INTERNET TRGOVINE

8.1. Dostava proizvoda moguća je unutar područja Republike Hrvatske.

8.2. Nakon što CHICIB evidentira narudžbu (najkasnije u roku od 24 sata od narudžbe proizvoda od strane korisnika što se primjenjuje isključivo ukoliko takav rok istječe tijekom radnog dana u Republici Hrvatskoj, te se ne odnosi na neradne dane) registriranom korisniku će proizvodi biti isporučeni u roku:

Dostava je 7-10 dana putem kurirske službe.

Ukoliko dođe do prolongiranja roka dostave korisnik će biti pravovremeno obaviješten.

8.3. Ukoliko iz bilo kojeg razloga Korisnik nije bio dostupan putem kontakt broja koji je ostavio, CHICIB nije odgovoran za produljenje prethodno navedenih rokova isporuke.

8.4. Korisniku će narudžba biti isporučena na adresu dostave, te ukoliko Korisnik nije na adresi dostave:

– bit će mu ostavljena poruka s brojem kojeg će moći kontaktirati ili

– proizvodi mogu biti preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane registriranog korisnika) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.

8.5. Registrirani korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču, te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom računa/otpremnice registrirani korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled. Ukoliko registrirani korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne službe, te javiti putem email-a ili telefonski CHICIB-u i izjasniti se da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i obrasca dostavne službe, CHICIB se obvezuje u roku od idućih 15 dana izvršiti ponovljenu dostavu bez dodatnih troškova za korisnika ili izvršiti povrat novca, sve sukladno zahtjevu registriranog korisnika.

8.6. Ukoliko registrirani korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, CHICIB zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

9. REZERVACIJA PROIZVODA PUTEM INTERNET TRGOVINE

9.1. Proizvodi koje registrirani korisnik stavi u košarici nisu rezervirani. Proizvod je rezerviran tek nakon potvrde plaćanja od strane registriranog korisnika.

9.2. U periodu između stavljanja proizvoda u košaricu i potvrde plaćanja postoji mogućnost da količine proizvoda više nisu dostupne putem ove usluge internet trgovine, o čemu će registrirani korisnik biti obaviješten putem telefona ili email-a.

10. POVRAT KUPLJENIH PROIZVODA PUTEM INTERNET TRGOVINE

10.1. Registrirani korisnik ima pravo u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. CHICIB će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, registriranom korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim.

Ukoliko se isključivo za korisnika izradjuje unikatna custom made torba, po željama korisnika, nije moguća reklamacija iste torbe jer je CHICIB izradio torbu prema posebnoj narudžbi korisnika prema njegovim željama. Tada je to jedinstven proizvod prema željama korisnika tj. Kupca.

10.2. Registrirani korisnik najavljuje povrat kupljenih proizvoda putem telefona ili e-mail-a. Nakon primitka najave o povratu kupljenog proizvoda kupcu se dostavlja obrazac za reklamaciju putem e-mail-a.

10.3. Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je registrirani korisnik obaviješten na obrascu za reklamaciju.

10.4. Troškove dostave za povrata proizvoda snosi registrirani korisnik.

10.5. Registrirani korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).

10.6. Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada CHICIB nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

10.7. Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan, CHICIB će postupiti kako je navedeno u točci 10.1. s time da će trošak ponovnog slanja proizvoda snositi CHICIB.

10.8. Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem telefona ili e-mail-a u roku od osam (8) dana. U tom slučaju, kupcu se dostavlja obrazac za reklamaciju putem e-mail-a te korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak CHICIB koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od petnaest (15) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

10.9. Ukoliko korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem telefona ili e-mail-a. CHICIB je u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

10.10. Jamstvo ne vrijedi:

Ako se kupac nije pridržavao uputa za uporabu proizvoda

Ako kupac ne predoči originalni račun o kupnji

Ako je proizvod bio otvaran, modificiran ili popravljan od strane neovlaštene osobe ili kupca

Ako je kupac nestručno ili nebrižljivo postupao sa proizvodom

Ako su na unutarnjem i/ili vanjskom dijelu proizvoda vidljiva mehanička oštećenja

Za oštećenje uzrokovano transportom nakon isporuke

 

11. OSTALI UVJETI INTERNET TRGOVINE

11.1. CHICIB ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati registriranom korisniku i trećima:

– uslijed neautoriziranog korištenja korisničkog imena i lozinke ili je povezana sa takvim korištenjem,

– u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja usluge internet trgovine, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom CHICIB-a.

11.2. CHICIB ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge internet trgovine.

11.3 Na korištenje usluge internet trgovine primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje usluge internet trgovine.

PODACI O PRODAJNOM MJESTU

Naziv prodavača:

Avangard travel d.o.o.
Ivana Meštrovića 27
23000 Zadar
Oib: 48031986447
(u nastavku „CHICIB“).

Odgovorna osoba: Ivana Bičanić.

Kontakt informacije:

Email: infochicib@gmail.com

UVJETI PRODAJE

Molimo Vas da odvojite malo vremena kako biste proučili ova pravila i uvjete korištenja. Vaše korištenje ove Web stranice predstavlja Vašu suglasnost da ćete se pridržavati ovih pravila te da će Vas ista obvezivati.

OPĆE ODREDBE I DEFINICIJE

1. WEB STRANICA I KORIŠTENJA USLUGE TRGOVINE

1.1. Ovim se Općim uvjetima korištenja internet stranica i korištenja usluge internet trgovine (“Opći uvjeti”) uređuje korištenje internet stranice od strane korisnika, te korištenje usluge internet trgovine.

1.2. U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imat će značenje dano u nastavku:

Internet stranice označava sve internet stranice u vlasništvu Ivane Bičanić, uključujući, ali ne ograničeno na https://chicib.com/

Korisnik označava svaku osobu, pravnu ili fizičku, koja pristupa internet stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika.

Registrirani korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje Internet trgovine na internet stranicama.

Internet trgovina je usluga koja omogućuje korisnicima kupnju CHICIB proizvoda i usluga putem internet stranica.

1.3. Pristupom internet stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem, svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1 Korisnik se obvezuje da neće

– koristiti internet stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;

– unositi na internet stranice ili distribuirati putem internet stranica bilo kakve sadržaje koji su  protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično,

– koristiti internet stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;

– koristiti internet stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima,

– unositi ili distribuirati putem internet stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično,

– mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na internet stranicama.

2.2. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na internet stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka CHICIB-a, ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu CHICIB-u, ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj internet stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

2.3. Korištenjem sadržaja ovih internet stranica korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja internet stranica te prihvaća koristiti sadržaj internet stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

2.4. CHICIB se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje internet stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja internet stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja internet stranica.

2.6. CHICIB zadržava pravo izmjene sadržaja internet stranica, pravo ukidanja internet stranica, te pravo ograničavanja pristupa internet stranicama, sve bez najave, te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

2.7. CHICIB neće biti odgovorna za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti internet stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

2.8. CHICIB zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga.

2.9. CHICIB zadržava pravo da spriječi pristup internet stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

3. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

3.1. Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj internet stranica isključivo vlasništvo CHICIB-a ili njegovih ovlaštenika, osim ako nije drugačije naznačeno.

3.2. Korištenjem internet stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja internet stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

3.3. Radi izbjegavanja svake sumnje, CHICIB izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj internet stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja internet stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim internet stranicama.

3.4. Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

3.5. Ukoliko je to izričito dopušteno na internet stranicama, korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.

4. PRIKUPLJANJE I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

4.1 CHICIB kao voditelj obrade i izvršitelj obrade prikuplja osobne podatke korisnika samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze.  Prije pristupa određenim sadržajima korisnici će biti obvezni dati CHICIB-u osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje internet stranica.

4.2. Označavanjem odgovarajuće kućice na internet stranicama smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje internet stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:

– suglasnost da CHICIB može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, prikupljati osobne podatke za potrebe vlastite evidencije i pružanja osnovnih usluga trgovine i da CHICIB navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge (npr. poslovnim partnerima za izvršenje dostave kupljenog proizvoda ili knjigovodstvu), zaštite interesa korisnika i CHICIB i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

4.3. CHICIB će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka. Podatke smo obavezni čuvati 5 godina.

4.4. CHICIB neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovačkih društava.

4.5. CHICIB će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumne administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

4.6. CHICIB će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

4.7. Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno CHICIB-u.

4.8. Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, CHICIB će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na internet stranicama. Osobni podatci izbrisat će se na zahtjev korisnika slanjem zahtjeva na e-mail: ivana.bicanic5@gmail.com ili nakon pet godina.

4.9. Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

5. KORIŠTENJE USLUGE INTERNET TRGOVINE I REGISTRACIJA KORISNIKA

5.1. Korištenje usluge internet trgovine je dostupno registriranim korisnicima i gostima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što potvrđuju korištenjem usluge internet trgovine.

5.2. Registracija korisnika se vrši putem internet stranica, prilikom čega će korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke i pristati na korištenje takvih osobnih podataka.

5.3. Nakon uspješne registracije, registrirani korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja usluge internet trgovine. Registrirani korisnik je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i lozinke. Ukoliko korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, on je odgovoran za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena i/ili lozinke do trenutka dok ne obavijesti CHICIB putem kontakta objavljenih na internet stranici o sumnji o neautoriziranom korištenju. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom.

5.4. Registracijom korisnik potvrđuje:

– da u cijelosti prihvaća ove opće uvjete, posebno u dijelu u kojem se oni odnose na usluge internet trgovine;

– potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka;

– da daje CHICIB-u izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja usluga trgovine i da CHICIB navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika CHICIB stranice i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

5.5. Registrirani korisnik pristaje da se kupnja putem usluge internet trgovine vrši na način da registrirani korisnik kupuje proizvode i usluge dostupne putem usluge internet trgovine (“proizvodi”) na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi.

5.6. Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu “košara”, odabrani proizvod sprema se u potrošačku košaricu. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti “prikaži košaru” gdje se nalaze svi odabrani artikli. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu koju ste odabrali kao kupac, dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane CHICIB.

5.7. Ukoliko CHICIB nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-mail-a, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.

6. CIJENE PROIZVODA I USLUGA PUTEM INTERNET TRGOVINE

6.1 Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (“HRK”) i uključuju porez na dodanu vrijednost. CHICIB može odrediti određene popuste na kupovinu putem internet trgovine.

6.2. Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.

6.3. Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem usluge internet trgovine. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka potvrde plaćanja od strane registriranog korisnika.

6.4. Cijena dostave kupljenih proizvoda besplatna je za cijelu Hrvatsku. Cijena također uključuje PDV.

6.5. Zbog vrlo velikog broja artikala postoji vjerojatnost da je određena cijena i kriva, ili zbog greške u sistemu čak 0 kuna. U slučaju da želite kupiti takav proizvod svakako se konzultirajte s nama putem kontakt forme ili emaila.

7. NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA PUTEM INTERNET TRGOVINE

Kupnja na portalu

Kupnju na našem portalu možete obaviti iz udobnosti svog doma ili ureda.

Plaćanje možete obaviti na dva načina – uplatom na transakcijski račun ili karticom putem Paypal servisa. Cijene za oba načina plaćanja za Vas su jednake. Plaćanje putem Paypala podrazumijeva se kao uplata na transakcijski račun i ne podliježe obvezi fiskalizacije (mišljenje porezne uprave )

Svi fizički proizvodi kupljeni kod nas dostavljaju se na adresu koju ste naveli prilikom naručivanja, zajedno s računom.

Plaćanje virmanom, internet bankarstvom

Po dodavanju proizvoda u košaricu i ispunjavanju osobnih podataka, možete odabrati jedan od dva načina plaćanja. Prvi je uplatom izravno na naš račun, prema ponudi koju ćete primiti u emailu korištenom prilikom kupovine. Po evidetiranoj uplati isporučit ćemo Vaš(e) proizvode sukladnu uvjetima dostave.

Plaćanje kreditnim (debitnim) karticama korištenjem Paypal-a

Drugi način plaćanja je putem Paypal-a. Paypal je svjetski vodeći sustav za plaćanje internetom. Sve transakcije se obavljaju na njihovim sustavima i potpuno su sigurni (pod uvjetom da je Vaše računalo sigurno od virusa, i Vaša internet veza sigurna).

Za plaćanje putem Paypal-a slijedite korake nakon dodavanja proizvoda u košaricu i ispunjavanja osobnih podataka. Ukoliko imate Paypal račun trebat ćete se ulogirati s pristupnim podacima za Paypal; ukoliko niste, to možete učiniti na njihovoj stranici u zadnjem koraku kupovine. Tamo će biti potrebno upisati osobne podatke, podatke s Vaše kreditne (ili debitne) kartice, odabrati lozinku i prihvatiti njihove uvjete korištenja. Nakon toga ćete moći platiti. Na toj stranici će Vam biti opisano koje kartice možete koristiti.

Za korištenje Paypal-a kao i kupovinu na našem portalu, morate imati valjanu email adresu. Preporučamo gmail kao jednostavno rješenje za Vaše e-mailove.

Za poteškoće prilikom plaćanja slobodno nas kontaktirajte.

8. DOSTAVA PUTEM USLUGE INTERNET TRGOVINE

8.1. Dostava proizvoda moguća je unutar područja Republike Hrvatske.

8.2. Nakon što CHICIB evidentira narudžbu (najkasnije u roku od 24 sata od narudžbe proizvoda od strane korisnika što se primjenjuje isključivo ukoliko takav rok istječe tijekom radnog dana u Republici Hrvatskoj, te se ne odnosi na neradne dane) registriranom korisniku će proizvodi biti isporučeni u roku:

Dostava je 7-10 dana putem kurirske službe.

Ukoliko dođe do prolongiranja roka dostave korisnik će biti pravovremeno obaviješten.

8.3. Ukoliko iz bilo kojeg razloga Korisnik nije bio dostupan putem kontakt broja koji je ostavio, CHICIB nije odgovoran za produljenje prethodno navedenih rokova isporuke.

8.4. Korisniku će narudžba biti isporučena na adresu dostave, te ukoliko Korisnik nije na adresi dostave:

– bit će mu ostavljena poruka s brojem kojeg će moći kontaktirati ili

– proizvodi mogu biti preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane registriranog korisnika) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.

8.5. Registrirani korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču, te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom računa/otpremnice registrirani korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled. Ukoliko registrirani korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne službe, te javiti putem email-a ili telefonski CHICIB-u i izjasniti se da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i obrasca dostavne službe, CHICIB se obvezuje u roku od idućih 15 dana izvršiti ponovljenu dostavu bez dodatnih troškova za korisnika ili izvršiti povrat novca, sve sukladno zahtjevu registriranog korisnika.

8.6. Ukoliko registrirani korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, CHICIB zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

9. REZERVACIJA PROIZVODA PUTEM INTERNET TRGOVINE

9.1. Proizvodi koje registrirani korisnik stavi u košarici nisu rezervirani. Proizvod je rezerviran tek nakon potvrde plaćanja od strane registriranog korisnika.

9.2. U periodu između stavljanja proizvoda u košaricu i potvrde plaćanja postoji mogućnost da količine proizvoda više nisu dostupne putem ove usluge internet trgovine, o čemu će registrirani korisnik biti obaviješten putem telefona ili email-a.

10. POVRAT KUPLJENIH PROIZVODA PUTEM INTERNET TRGOVINE

10.1. Registrirani korisnik ima pravo u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. CHICIB će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, registriranom korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim.

Ukoliko se isključivo za korisnika izradjuje unikatna custom made torba, po željama korisnika, nije moguća reklamacija iste torbe jer je CHICIB izradio torbu prema posebnoj narudžbi korisnika prema njegovim željama. Tada je to jedinstven proizvod prema željama korisnika tj. Kupca.

10.2. Registrirani korisnik najavljuje povrat kupljenih proizvoda putem telefona ili e-mail-a. Nakon primitka najave o povratu kupljenog proizvoda kupcu se dostavlja obrazac za reklamaciju putem e-mail-a.

10.3. Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je registrirani korisnik obaviješten na obrascu za reklamaciju.

10.4. Troškove dostave za povrata proizvoda snosi registrirani korisnik.

10.5. Registrirani korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).

10.6. Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada CHICIB nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

10.7. Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan, CHICIB će postupiti kako je navedeno u točci 10.1. s time da će trošak ponovnog slanja proizvoda snositi CHICIB.

10.8. Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem telefona ili e-mail-a u roku od osam (8) dana. U tom slučaju, kupcu se dostavlja obrazac za reklamaciju putem e-mail-a te korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak CHICIB koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od petnaest (15) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

10.9. Ukoliko korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem telefona ili e-mail-a. CHICIB je u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

10.10. Jamstvo ne vrijedi:

Ako se kupac nije pridržavao uputa za uporabu proizvoda

Ako kupac ne predoči originalni račun o kupnji

Ako je proizvod bio otvaran, modificiran ili popravljan od strane neovlaštene osobe ili kupca

Ako je kupac nestručno ili nebrižljivo postupao sa proizvodom

Ako su na unutarnjem i/ili vanjskom dijelu proizvoda vidljiva mehanička oštećenja

Za oštećenje uzrokovano transportom nakon isporuke

11. OSTALI UVJETI INTERNET TRGOVINE

11.1. CHICIB ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati registriranom korisniku i trećima:

– uslijed neautoriziranog korištenja korisničkog imena i lozinke ili je povezana sa takvim korištenjem,

– u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja usluge internet trgovine, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom CHICIB-a.

11.2. CHICIB ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge internet trgovine.

11.3 Na korištenje usluge internet trgovine primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje usluge internet trgovine.

What are you looking for?
Please type the word you want to search and press "enter"